Opprette en rundturløype

Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt distanse og navigasjonsretning.

 1. Trykk på START.
 2. Velg Løp eller Sykkel.
 3. Hold nede Meny-symbol.
 4. Velg Navigasjon > Tur-retur-rute.
 5. Angi total distanse for løypen.
 6. Velg en retning.

  Enheten oppretter opptil tre løyper. Du kan trykke på DOWN for å vise løypene.

 7. Trykk på START for å velge en løype.
 8. Velg et alternativ:
  • Velg Start for å starte navigasjonen.

  • Hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet, velger du Kart.

  • Hvis du vil se en liste over svinger i løypen, velger du Detaljerte anvisninger.

  • Hvis du vil se et stigningsplott for løypen, velger du Høydeplott.

  • Hvis du vil lagre løypen, velger du Lag​re.

  • Hvis du vil se en liste over stigninger i løypen, velger du Vis stigninger.

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024