Stopp navigasjon

  • Hvis du vil stoppe navigasjonen og fortsette aktiviteten, holder du inne Meny-symbol og velger Stopp navigasjon eller Stopp løype.
  • Hvis du vil stoppe navigasjonen og lagre aktiviteten, trykker du på STOP og velger Lag​re.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024