Følge en løype på enheten

  1. Trykk på START på urskiven.
  2. Velg en aktivitet.
  3. Hold inne Meny-symbol.
  4. Velg Navigasjon > Løyper.
  5. Velg en løype.
  6. Velg Utfør løype.

    Navigasjonsinformasjonen vises.

  7. Trykk på START for å starte navigasjonen.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v6
September 2023