Vise eller redigere løypeinformasjon

Du kan vise eller redigere løypeinformasjon før du navigerer i en løype.

 1. Trykk på START.
 2. Velg en aktivitet.
 3. Hold inne Meny-symbol.
 4. Velg Navigasjon > Løyper.
 5. Trykk på START for å velge en løype.
 6. Velg et alternativ:
  • Velg Utfør løype for å starte navigasjonen.

  • Velg PacePro for å opprette et egendefinert tempobånd.

  • Hvis du vil lage eller se en analyse av innsatsen din for kurset, velger du Power Guide.

  • Velg Kart hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet.

  • Velg Utfør løype i revers hvis du vil starte løypen i revers.

  • Velg Høydeplott hvis du vil se et stigningsplott for løypen.

  • Velg Navn for å endre navnet på løypen.

  • Velg Rediger for å endre ruten til løypen.

  • Velg Vis stigninger hvis du vil se en liste over stigninger i løypen.

  • Velg Slett hvis du vil slette løypen.

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024