Kompass

Klokka har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt (Compass Settings (Outdoor watch)).

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024