Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

  1. Trykk på START.
  2. Velg en aktivitet.
  3. Hold nede Meny-symbol.
  4. Velg Navigasjon > Sight 'N Go.
  5. Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og trykk på START.

    Navigasjonsinformasjonen vises.

  6. Trykk på START for å starte navigeringen.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024