Kart

Klokken kan vise flere typer Garmin® kartdata, inkludert topografiske konturer, interessepunkter i nærheten, kart over skianlegg og golfbaner. Du kan bruke Kartadministrator til å laste ned flere kart eller administrere kartlagring.

Gå til garmin.com/maps for å kjøpe flere kartdata og se kompatibilitetsinformasjon.

Symbol for peilepeker viser posisjonen din på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.

GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024