Navigere til en destinasjon

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs.

  1. Trykk på START.
  2. Velg en aktivitet.
  3. Hold inne Meny-symbol.
  4. Velg Navigasjon.
  5. Velg en kategori.
  6. Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
  7. Velg Gå til.

    Navigasjonsinformasjonen vises.

  8. Trykk på START for å starte navigasjonen.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024