Увімкнення й вимкнення годинника

Годинник vívosmart® 5 активується автоматично в момент дотику.

 1. Щоб увімкнути екран, виберіть один із варіантів.
  • Двічі торкніться сенсорного екрана.

  • Натисніть Символ кнопки.

  • Поверніть і піднесіть руку до свого тіла.

   ПРИМІТКА: Годинник не можна ввімкнути за допомогою жестів, якщо ввімкнено режим "Не турбувати" (Використання режиму "Не турбувати").

  Схема рухів рукою та зап’ястком для активації екрана годинника
 2. Щоб вимкнути екран, поверніть зап’ясток від себе.
  ПРИМІТКА: Якщо пристрій певний час не використовується, екран вимикається. Коли екран вимкнено, годинник залишається активним і записує дані.
Авторське право © Garmin. Усі права захищено.GUID-8674F17E-62B2-48DE-927A-251611664658 v2