De afteltimer instellen

 1. Houd op de watch face UP ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > Timers.
 3. Selecteer een optie:
  • Als u een afteltimer voor de eerste keer wilt instellen en opslaan, voert u de tijd in, drukt u op UP en selecteert u Timer opslaan.

  • Als u extra afteltimers wilt instellen en opslaan, selecteert u Voeg timer toe en voert u de tijd in.

  • Als u een afteltimer wilt instellen zonder deze op te slaan, selecteert u Snelle timer en voert u de tijd in.

 4. Houd indien nodig UP ingedrukt en selecteer een optie:
  • Selecteer Tijd om de timer te wijzigen.

  • Selecteer Start opnieuw > Aan om de timer automatisch opnieuw te starten als deze is verlopen.

  • Selecteer Geluiden en vervolgens een type melding.

 5. Druk op START om de timer te starten.
GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v9
Juni 2024