Een alarm wijzigen

 1. Houd op de wijzerplaat het UP ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > Alarmen.
 3. Selecteer een alarm.
 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Status om het alarm in of uit te schakelen.

  • Als u de alarmtijd wilt wijzigen, selecteert u Tijd.

  • Als u het alarm regelmatig wilt laten herhalen, selecteert u Herhaal en selecteert u wanneer het alarm moet worden herhaald.

  • Selecteer Geluiden om het type alarmmelding te selecteren.

  • Als u het scherm met het alarm wilt in- of uitschakelen, selecteert u Scherm​verlichting.

  • Selecteer Label om een beschrijving voor het alarm te selecteren.

  • Selecteer Wis om het alarm te verwijderen.

GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v9
Juni 2024