Andere tijdzones toevoegen

U kunt het huidige tijdstip van de dag in extra tijdzones weergeven.

OPMERKING: U kunt uw andere tijdzones bekijken in de glancelijst (De overzichtslijst aanpassen).
  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Klokken > Andere tijdzones > Zone toevoegen.
  3. Druk op UP of DOWN om een regio te markeren en druk op START om deze te selecteren.
  4. Kies een tijdzone.
  5. Wijzig indien nodig de naam van de zone.
GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v8
Maart 2024