De tijd synchroniseren met GPS

Telkens wanneer u de watch inschakelt en er naar satellieten wordt gezocht, worden de tijdzones en het tijdstip automatisch vastgesteld. U kunt de tijd ook handmatig synchroniseren met GPS wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Systeem > Tijd > Synchroniseer met GPS.
  3. Wacht totdat het toestel satellieten heeft gevonden (Satellietsignalen ontvangen).
GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v8
Maart 2024