Activiteiten en apps aanpassen

U kunt de lijst met activiteiten en apps, gegevensschermen, gegevensvelden en andere instellingen aanpassen.

Een favoriete activiteit toevoegen of verwijderen

De lijst met uw favoriete activiteiten wordt weergegeven wanneer u op de watch face op START drukt. Hiermee kunt u snel naar de activiteiten gaan die u het meest gebruikt. U kunt op elk gewenst moment favoriete activiteiten toevoegen of verwijderen.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Activiteiten en apps.

  Uw favoriete activiteiten worden bovenaan de lijst weergegeven.

 3. Selecteer een optie:
  • Als u een favoriete activiteit wilt toevoegen, selecteert u de activiteit en selecteert u Stel als favoriet in.

  • Als u een favoriete activiteit wilt verwijderen, selecteert u de activiteit en selecteert u Verwijder uit favorieten.

De volgorde van een activiteit wijzigen in de lijst met apps

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Activiteiten en apps.
 3. Selecteer een activiteit.
 4. Selecteer Sorteer.
 5. Druk op UP of DOWN om de positie van de activiteit te wijzigen in de lijst met apps.

Een aangepaste activiteit maken

 1. Druk op START.
 2. Selecteer Voeg toe.
 3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Kopieer activiteit om uw aangepaste activiteit te maken op basis van een van uw opgeslagen activiteiten.

  • Selecteer Overige om een nieuwe aangepaste activiteit te maken.

 4. Selecteer indien nodig een activiteittype.
 5. Selecteer een naam of voer een aangepaste naam in.

  Identieke activiteitnamen zijn voorzien van een volgnummer, bijvoorbeeld: Fiets(2).

 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer een optie om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de gegevensschermen of automatische functies aanpassen.

  • Selecteer OK om de aangepaste activiteit op te slaan en te gebruiken.

 7. Selecteer Vinkjesymbool om de activiteit aan uw lijst met favorieten toe te voegen.
GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v6
September 2023