De stopwatch gebruiken

 1. Houd op de watch face UP ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > Stopwatch.
 3. Druk op START om de timer te starten.
 4. Druk op BACK om de rondetimer Toelichting nummer één opnieuw te starten.

  Stopwatch met toelichtingen

  De totale stopwatchtijd Toelichting nummer twee blijft lopen.

 5. Druk op STOP om beide timers stil te zetten.
 6. Selecteer een optie:
  • Druk op DOWN om beide timers te resetten.

  • Als u de stopwatch-tijd wilt opslaan als een activiteit, drukt u op UP en selecteert u Sla activiteit op.

  • Als u de timers opnieuw wilt instellen en de stopwatch wilt afsluiten, drukt u op UP en selecteert u OK.

  • Als u de rondetimers wilt bekijken, drukt u op UP en selecteert u Bekijk.
   OPMERKING: De optie Bekijk wordt alleen weergegeven als er meerdere ronden zijn geweest.
  • Als u wilt terugkeren naar de watch face zonder de timers opnieuw in te stellen, drukt u op UP en selecteert u Ga naar Watchface.

  • Druk op UP en selecteer Ronde-toets om ronderegistratie in of uit te schakelen.

GUID-676967A0-1B23-4384-9BC9-76F3D643F1C8 v9
Juni 2024