Naudotojo profilis

Naudotojo profilį galite atnaujinti laikrodyje arba programoje Garmin Connect™.

Naudotojo profilio nustatymas

Galite atnaujinti savo lyties, gimimo metų, ūgio, svorio, riešo ir širdies dažnio zonų (Širdies dažnio zonų nustatymas) nustatymus. Laikrodis naudoja šią informaciją tiksliems treniravimosi duomenims apskaičiuoti.

  1. Palaikykite Raidės B simbolis.
  2. Pasirinkite Nustatymai > Naudotojo profilis.
  3. Pasirinkite parinktį.

Lyties nustatymai

Konfigūruojant laikrodį pirmą kartą reikia pasirinkti lytį. Didžioji dalis fizinio pasirengimo ir treniravimosi algoritmų yra binariniai. Siekiant tiksliausių rezultatų, Garmin® rekomenduoja pasirinkti jums gimus nustatytą lytį. Baigę pradinį konfigūravimą, galite keisti profilio nustatymus Garmin Connect paskyroje.

Profilis ir privatumas

Galite keisti duomenis viešame savo profilyje.

Naudotojo nustatymai

Nustatoma jūsų lytis. Jei pasirinksite Nenustatyta, algoritmai, kuriems reikia binarinės įvesties, naudos lytį, jūsų nurodytą konfigūruojant laikrodį pirmą kartą.

Vežimėlio režimas

Pasirinkus vežimėlio režimą, pasikeičia infoskydeliai, programos ir galimos veiklos. Pavyzdžiui, vežimėlio režimu galima rinktis stūmimo viduje ir lauke bei važiavimo rankiniu dviračiu veiklas, pvz., stūmimo-bėgimo greitį ir stūmimo-ėjimo greitį, vietoje bėgimo ir ėjimo veiklų. Įjungus vežimėlio režimą, laikrodis vívoactive® 5 fiksuoja jūsų judesius kaip stūmimus, o ne kaip žingsnius. Piktogramos taip pat pakeičiamos vaizduojančiomis vežimėlio naudotoją. Vežimėlio režimu laikrodyje neatnaujinamas VO2 maksimumo įvertis. Įvykių aptikimas taip pat išjungiamas.

Pirmą kartą įjungę vežimėlio režimą laikrodyje, galite pasirinkti mankštinimosi dažnumą, kad būtų nustatytas jūsų aktyvumo lygiui tinkamas algoritmas. Įjungus vežimėlio režimą, reikia susieti kadencijos jutiklį visoms veikloms. Užsiimdami veiklomis patalpose būsite paraginti susieti greičio jutiklį, kad būtų fiksuojami greičio duomenys. Jei reikia informacijos apie konkretaus Garmin jutiklio suderinamumą ar įsigijimą arba norite skaityti naudotojo vadovą, apsilankykite buy.garmin.com ir ieškokite atitinkamo jutiklio.

Įjungti arba išjungti vežimėlio režimą galima naudotojo profilio nustatymuose (Setting Up Your User Profile).

GUID-5D183A14-BB43-4A9B-B441-5F824214CE40 v3
Vasaris 2024