Žadintuvo signalo nustatymas

Galite nustatyti kelis žadintuvo signalus. Galite nustatyti, kad kiekvienas žadintuvo signalas skambėtų vieną kartą arba reguliariai kartotųsi.

  1. Palaikykite Raidės B simbolis.
  2. Pasirinkite Laikrodžiai > Pavojaus signalai > Pridėti pavojaus signalą.
  3. Įveskite laiką.
  4. Pasirinkite žadintuvo signalą.
  5. Pasirinkite Kartoti ir pasirinkite parinktį.
  6. Pasirinkite Etiketė, tada pasirinkite žadintuvo signalo aprašymą.
GUID-5D183A14-BB43-4A9B-B441-5F824214CE40 v3
Vasaris 2024