Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

  1. Tryck på Pekknapp för att visa menyn.
  2. Välj Inställningar > Systeminställningar > Återställ.
  3. Välj ett alternativ:
    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinställningar.

    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Ta bort data och återställ inställningar.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-4205DB9F-0ACD-4AC2-86A8-957F27150AE4 v2