תכונות דופק

התקן Lily® מאפשר לך להציג נתוני דופק מצמיד חיישן הדופק.

סמל 'אוקסימטר דופק'

מנטר את רוויית החמצן בדם. ידיעת רוויית החמצן יכולה לעזור לך לקבוע כיצד הגוף שלך מסתגל לאימון ולמתח.
הערה: חיישן אוקסימטר הדופק נמצא בגב ההתקן.

סמל 'V02 מרבי'

מציג את רמת ה-VO2 המרבי הנוכחי שלך, שמצביע על רמת הביצועים האתלטיים והיא אמורה לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך.

סמל 'התראת דופק'

מציג התראה כשהדופק עולהמעל או יורד מתחת למספר מסוים של פעימות לדקה לאחר פרק זמן של חוסר פעילות.

GUID-4205DB9F-0ACD-4AC2-86A8-957F27150AE4 v4
נובמבר 2023