Stahování zvukového obsahu ze služby Spotify

Před stahováním zvukového obsahu ze služby Spotify® se musíte připojit k síti Wi‑Fi® (Připojení k síti Wi‑Fi).

  1. Přidržením tlačítka DOWN na jakékoli obrazovce otevřete ovládání hudby.
  2. Vyberte možnost MENU.
  3. Vyberte možnost Poskytovatelé hudby > Spotify.
  4. Vyberte možnost Přidat hudbu a podcasty.
  5. Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do zařízení.
    POZNÁMKA: Stahování zvukového obsahu má výrazný vliv na spotřebu energie baterie. Pokud je zbývající stav baterie nedostatečný, možná bude nutné připojit zařízení k externímu zdroji napájení.

    Zvolené seznamy skladeb a jiné položky se stáhnou do zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-3B607AEB-9EB5-4BF3-A38D-1F9926BB9F65 v5