Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

UWAGA

Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

UWAGA

Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.

UWAGA

Nie należy naciskać przycisków pod wodą.

UWAGA

Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.

UWAGA

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Wrzesień 2023