Spustenie plánu PacePro

Skôr ako budete môcť spustiť plán PacePro, musíte prevziať plán zo svojho účtu Garmin Connect™.

 1. Na obrazovke vzhľadu hodiniek stlačte tlačidlo START.
 2. Vyberte outdoorovú bežeckú aktivitu.
 3. Podržte tlačidlo MENU.
 4. Vyberte položky Tréning > Plány PacePro.
 5. Vyberte niektorý plán.
 6. Stlačte tlačidlo START.
  TIP: Pred prijatím pánu PacePro môžete zobraziť čiastkové úseky, graf nadmorskej výšky a mapu.
 7. Výberom položky Prijať plán spustíte plán.
 8. V prípade potreby vyberte položku Áno na zapnutie navigácie dráhou.
 9. Stlačením tlačidla START spustíte časovač aktivity.

  Snímka obrazovky funkcie PacePro s popisom

  Popis číslo jedna

  Cieľové tempo úseku

  Popis číslo dva

  Aktuálne tempo úseku

  Popis číslo tri

  Priebeh dokončenia čiastkového úseku

  Popis číslo štyri

  Zvyšná vzdialenosť čiastkového úseku

  Popis číslo päť

  Celkový predstih alebo omeškanie voči cieľovému času

  TIP: Ak chcete zastaviť plán PacePro, môžete podržať tlačidlo MENU a vybrať položky Ukončiť PacePro > Áno. Časovač aktivity beží ďalej.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-2CD92989-7336-4BF3-96CC-50DDBD63B109 v2