Ustawienia menedżera zasilana

Przytrzymaj MENU i wybierz Zarządzanie zasilaniem.

Oszcz. baterii

Umożliwia dostosowanie ustawień systemowych w celu wydłużenia czasu pracy baterii w trybie zegarka (Personalizacja opcji oszczędzania baterii).

Tryby zasilania

Umożliwiają szybkie dostosowanie ustawień systemu, aktywności i ustawień GPS w celu wydłużenia czasu pracy baterii podczas aktywności (Personalizacja trybów zasilania).

Procent baterii

Wyświetla pozostały czas pracy baterii w procentach.

Czas pracy baterii

Pokazuje pozostały czas pracy baterii w postaci szacunkowej liczby dni lub godzin.

GUID-2CD92989-7336-4BF3-96CC-50DDBD63B109 v6
Listopad 2023