Ustawienia funkcji dbania o zdrowie i dobre samopoczucie

Przytrzymaj MENU i wybierz kolejno Zdrow. i dob. samopocz..

Tętno

Umożliwia dostosowanie ustawień nadgarstkowego czujnika tętna (Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna).

Tryb pulsoksymetru

Umożliwia wybór trybu pulsoksymetru (Ustawianie trybu pulsoksymetru).

Codzienne podsumowanie

Włącza codzienne podsumowanie Body Battery™, które pojawia się na kilka godzin przed rozpoczęciem przerwy na sen. Codzienne podsumowanie zapewnia informacje na temat tego, jak codzienna dawka stresu i historia aktywności wpłynęła na poziom Body Battery (Body Battery).

Alerty dotyczące stresu

Powiadamiają, gdy okresy wzmożonego stresu wyczerpują poziom Body Battery.

Alerty odpoczynku

Powiadamiają o przejściu odprężającego okresu i jego wpływie na poziom Body Battery.

Alert ruchu

Włącza lub wyłącza funkcję Alert ruchu (Korzystanie z alertów ruchu).

Alerty celu

Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub wyłączenie ich tylko podczas aktywności. Alerty celu są wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków, pokonanych pięter oraz cotygodniowej liczby minut intensywnej aktywności fizycznej.

Move IQ

Umożliwia włączanie i wyłączanie zdarzeń Move IQ®. Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście aktywności lub w aktualnościach. Aby zapewnić sobie dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje, możesz zapisać trwającą aktywność w urządzeniu.

GUID-2CD92989-7336-4BF3-96CC-50DDBD63B109 v6
Listopad 2023