Mapa

W zegarku mogą być wyświetlane różne typy danych mapy Garmin®, takie jak poziomice topograficzne, pobliskie punkty szczególne oraz mapy kurortów narciarskich i pól golfowych. Opcja Menedżer map umożliwia pobieranie dodatkowych map oraz zarządzanie pamięcią na mapy.

Aby kupić dodatkowe dane map i wyświetlić informacje o zgodności, odwiedź stronę garmin.com/maps.

Wskaźnik namiaru wskazuje pozycję użytkownika na mapie. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na mapie linią.

GUID-2CD92989-7336-4BF3-96CC-50DDBD63B109 v6
Listopad 2023