Ustawienia systemowe

Przytrzymaj MENU, a następnie wybierz kolejno System.

Język

Umożliwia ustawianie języka wyświetlanego na zegarku.

Czas

Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia czasu).

Wyświetlanie

Dostosowuje ustawienia ekranu (Zmiana ustawień ekranu).

Dotyk

Umożliwia włączenie lub wyłączenie ekranu dotykowego podczas ogólnego użytkowania, aktywności lub uśpienia.

Satelity

Umożliwia ustawianie domyślnego systemu satelitarnego używanego podczas aktywności. W razie potrzeby można dostosować ustawienia satelity dla każdej aktywności (Ustawienia satelitów).

Dźwięk i wibracje

Umożliwia ustawienie dźwięków zegarka, takich jak dźwięki przycisków, alerty oraz wibracje.

Tryb snu

Umożliwia ustawienie godzin snu i preferencji trybu uśpienia (Dostosowywanie trybu uśpienia).

Nie przeszkadzać

Umożliwia włączenie trybu Nie przeszkadzać. Możesz edytować swoje preferencje dotyczące ekranu, powiadomień, alertów i gestów nadgarstka.

Skróty klawiszowe

Umożliwia przypisanie skrótów do przycisków (Dostosowywanie przycisków dostępu).

Autoblokada

Umożliwia automatyczne blokowanie przycisków i ekranu dotykowego, aby zapobiec przypadkowym naciśnięciom przycisków i przesuwaniu ekranu dotykowego. Wybierz opcję Podczas aktywności, aby zablokować przyciski i ekran dotykowy podczas aktywności z pomiarem czasu. Wybierz opcję Poza aktywnością, aby zablokować przyciski i ekran dotykowy, gdy nie rejestrujesz aktywności z pomiarem czasu.

Format

Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących formatu, np. jednostki miary, tempa i prędkości wyświetlanych podczas aktywności, początku tygodnia, a także formatu położenia geograficznego oraz daty (Zmienianie jednostek miary).

Przygotowanie wydolnościowe

Umożliwia włączanie funkcji przygotowania wydolnościowego podczas aktywności (Przygotowanie wydolnościowe).

Zapis danych

Umożliwia określenie sposobu zapisu danych dotyczących aktywności. Opcja Inteligentny (domyślna) pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności. Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności, która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.

Tryb USB

Przełącza zegarek w tryb MTP (Media Transfer Protocol) lub w tryb Garmin® w przypadku podłączenia do komputera.

Ut. kop. zap. i przyw.

Umożliwia włączenie automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych i ustawień zegarka oraz natychmiastowe utworzenie kopii zapasowej danych. Dane z poprzedniej kopii zapasowej możesz przywrócić za pomocą aplikacji Garmin Connect™.

Zeruj

Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień (Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień).

Aktualizacja oprogramowania

Umożliwia zainstalowanie pobranych aktualizacji oprogramowania, włączenie automatycznych aktualizacji lub ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji (Aktualizacje produktów). Możesz wybrać opcję Nowości, aby wyświetlić listę nowych funkcji dodanych w ostatniej zainstalowanej aktualizacji oprogramowania.

O systemie

Wyświetla informacje o urządzeniu, oprogramowaniu, licencji i informacje prawne.

GUID-2CD92989-7336-4BF3-96CC-50DDBD63B109 v6
Listopad 2023