סקירת ההתקן


תצוגה קדמית של ההתקן עם הסברים

הסבר מספר אחת

סמל 'מתח'

LIGHT

בחר כדי להפעיל את ההתקן.

בחר כדי להדליק או לכבות את התאורה האחורית.

לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את תפריט הפקדים

הסבר מספר שתיים

START

STOP

בחר כדי להפעיל ולעצור את שעון העצר של הפעילות.

בחר כדי לבחור אפשרות או לאשר הודעה.

הסבר מספר שלוש

BACK

סמל 'הקפה'

בחר כדי לחזור למסך הקודם.

בחר כדי לתעד הקפה, מנוחה או מעבר במהלך פעילות.

הסבר מספר ארבע

DOWN

בחר כדי לגלול בווידג'טים, במסכי הנתונים, באפשרויות ובהגדרות.

לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח את פקדי המוזיקה (מוזיקה).

הסבר מספר חמש

UP

סמל 'תפריט'

בחר כדי לגלול בווידג'טים, במסכי הנתונים, באפשרויות ובהגדרות.

לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את התפריט.

לחץ לחיצה ארוכה כדי לשנות באופן ידני את הספורט במהלך פעילות.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2