שימוש במעבירים אלקטרוניים

לפני שתוכל להשתמש במעבירי הילוכים אלקטרוניים מתאימים, כגון מעבירי הילוכים Shimano® Di2™, עליך לשייך אותם להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים). ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים). ההתקן Forerunner®מציג ערכי כוונון נוכחיים כאשר החיישן נמצא במצב כוונון.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2