הוספת אנשי קשר לשעת חירום

מספרי טלפון של אנשי קשר לשעת חירום משמשים במסגרת הפעולה של תכונות המעקב והבטיחות.

  1. מהיישום Garmin Connect™, בחר סמל 'תפריט' או סמל 'תפריט'.
  2. בחר בטיחות ומעקב > תכונות בטיחות > הוסף איש קשר לשעת חירום.
  3. בצע את ההוראות שעל המסך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2