תכונות Connect IQ

ניתן להוסיף לשעון שלך תכונות של Connect IQ™‎‏ מאת Garmin®‎‏ ומאת ספקים אחרים באמצעות היישום Connect IQ. ניתן להתאים אישית את ההתקן באמצעות פרצופי שעון, שדות נתונים, ווידג'טים ויישומים להתקן.

פרצופי שעון

מאפשרים לך להתאים אישית את המראה של השעון.

שדות נתונים

מאפשרים לך להוריד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני חיישן, פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות. ניתן להוסיף שדות נתונים של Connect IQ‎‏ לתכונות מובנות ולדפים מובנים.

ווידג'טים

מספקים מידע במבט חטוף, כולל נתוני חיישן והודעות.

אפליקציות להתקן

מוסיפים תכונות אינטראקטיביות לשעון שלך, כגון סוגים חדשים של פעילות שטח וכושר.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2