מודעות למצבים

ניתן להשתמש בהתקן Forerunner® ביחד עם אורות אופניים חכמים של Varia™ ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן Varia‎‏.
הערה: ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת Forerunner‎‏ כדי שתוכל לשייך התקני Varia‎‏ (עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect).
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2