הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"

  1. בפרצוף השעון, לחץ ממושכות על סמל 'תפריט'‎‏.
  2. בחר סמל 'תפריט' > בטיחות > זיהוי תקריות.
  3. בחר פעילות.
    הערה: זיהוי תקריות זמין רק עבור פעילויות של ריצה, רכיבה על אופניים או הליכה בחוץ.

כאשר התקן Forerunner®שלך שפועל בו GPS מזהה תקרית, היישום Garmin Connect™ יכול לשלוח באופן אוטומטי הודעת טקסט והודעת דואר אלקטרוני עם שמך ועם מיקום ה- GPS שלך לאנשי הקשר שלך לשעת חירום. תוצג הודעה שתציין כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה לאחר 30 שניות. כדי לבטל את ההודעה, ניתן לבחור ביטול לפני שהספירה לאחור מסתיימת.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2