הצגת תפריט הפקדים

תפריט הפקדים מכיל אפשרויות, כגון הפעלת המצב 'נא לא להפריע', נעילת המקשים וכיבוי ההתקן. באפשרותך גם לפתוח את ארנק Garmin Pay™.

הערה: באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש ולהסיר את האפשרויות בתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים).
  1. מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT.

    מסך שנעשה בו שימוש לגשת לתכונות ההתקן
  2. לחץ על UP או DOWN כדי לגלול בין האפשרויות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2