התחברות לספק צד שלישי

לפני שתוכל להוריד מוזיקה או קובצי שמע אחרים לשעון מספק צד שלישי נתמך, עליך להתחבר את הספק להתקן שלך.

כמה אפשרויות של ספקי מוזיקה צד שלישי כבר מותקנות בהתקן שלך לקבלת אפשרויות נוספות ניתן להוריד את היישום Connect IQ™.

  1. לחץ לחיצה ממושכת על DOWN מכל מסך שהוא כדי לפתוח את פקדי המוזיקה.
  2. בחר סמל 'Connect IQ'.
    הערה: אם ברצונך להגדיר ספק נוסף, לחץ ממושכות על סמל 'תפריט', ובחר ספקי מוזיקה > הוסף ספק.
  3. בחר בשם הספק ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2