שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי גלגל

תוכל להשתמש בחיישן מהירות אופניים או חיישן סיבובי גלגל תואמים, כדי לשלוח נתונים אל ההתקן שלך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2