Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

OPMERKING: Het toestel moet zijn aangesloten op de houder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.
  1. Brandstofverbruik inschakelen (Brandstofverbruik inschakelen).
  2. Selecteer Waarschuwing resterende brandstof.
  3. Voer een afstand in en selecteer OK.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-16B1D74D-857B-4FFB-8DE2-A0960FE0D090 v6