Een route plannen

Een route kan veel locaties bevatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben. Het beginpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw beginpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

  1. Selecteer Apps > Routeplanner > Route maken.
  2. Selecteer zo nodig een berekeningsmodus.
    OPMERKING: De modus Snellere tijd is standaard geselecteerd.
  3. Selecteer een optie om een locatie te kiezen voor uw beginpunt:
  4. Herhaal stap 2 om meer locaties toe te voegen.
    OPMERKING: De laatste locatie die u toevoegt, is de bestemming.
  5. Nadat u alle benodigde locaties hebt toegevoegd, selecteert u Opslaan.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-16B1D74D-857B-4FFB-8DE2-A0960FE0D090 v6