Overzicht voedingskabels

WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

WAARSCHUWING

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.


Kabelschema met toelichtingen

Toelichting nummer één

Sluit de connector aan

Toelichting nummer twee

10 tot 30 Vdc systeemvoeding (rood)

Toelichting nummer drie

Systeem-aarde (zwart)

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-16B1D74D-857B-4FFB-8DE2-A0960FE0D090 v6