Routeopties voor een route wijzigen

U kunt aanpassen hoe het toestel uw route berekent.

  1. Selecteer Apps > Routeplanner.
  2. Selecteer een opgeslagen route.
  3. Selecteer Wijzig route.
  4. Selecteer een optie:
    • Als u routepunten aan uw route wilt toevoegen, selecteert u Route aanp. en selecteert u ten minste één locatie.

    • Als u de routeberekeningsmodus wilt wijzigen, raakt u een routesegment aan en selecteert u een berekeningsmodus.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-16B1D74D-857B-4FFB-8DE2-A0960FE0D090 v6