Kalp Hızı Özellikleri

Saat, bilekten kalp hızı ölçme monitörüne sahiptir ve ayrıca göğüsten kalp hızı ölçme monitörleriyle uyumludur. Kalp hızı verilerini, kalp hızı görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bilekten kalp hızı ve göğüsten kalp hızı verilerinin her ikisi de mevcutsa saatiniz göğüsten kalp hızı verilerini kullanır.

Varsayılan görünüm döngüsünde kalp hızıyla ilgili birkaç özellik bulunur.

Heart rate symbol

Dakikadaki atış (bpm) cinsinden mevcut kalp hızınız. En yüksek ve en düşük kalp hızınızı vurgulayan, son dört saat için kalp atış hızınızın grafiği vardır.

Stress symbol

Mevcut stres seviyeniz. Saat, stres seviyenizi hesaplamak üzere aktif olmadığınızda kalp hızı değişikliklerinizi ölçer. Düşük rakam daha düşük stres seviyesini gösterir.

Body Battery symbol

Mevcut Body Battery™ enerji seviyeniz. Saat; uyku, stres ve etkinlik verilerinizi temel alarak mevcut enerji rezervlerinizi hesaplar. Sayı ve enerji rezervi doğru orantılı olarak artış veya azalma gösterir.

Pulse oximeter symbol

Kanınızdaki mevcut oksijen satürasyonu. Oksijen satürasyonunuzu bilmek, vücudunuzun egzersiz ve strese nasıl uyum sağladığını belirlemenize yardımcı olabilir.

NOT: Darbe oksimetresi sensörü, saatin arkasında bulunmaktadır.
GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v6
Haziran 2024