Automatisk start af timeren

Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren, så du kan registrere dine køredata.

  1. Vælg Menusymbol > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Timer > Starttilstand for timer.
  4. Vælg en mulighed:
    • Vælg Manuel, og vælg Symbol for start/stop for at starte aktivitetstimeren.

    • Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du når startmeddelelseshastigheden.

    • Vælg Auto for at starte aktivitetstimeren automatisk, når du når starthastigheden.

GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v6
Juni 2024