Een intervalworkout starten

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Intervallen > Start workout.
  3. Selecteer een activiteit.
  4. Selecteer START om de timer te starten.
  5. Als uw intervalworkout een warming-up heeft, selecteert u LAP om aan het eerste interval te beginnen.
  6. Volg de instructies op het scherm.

Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, wordt een bericht weergegeven.