Een alarm instellen

U kunt maximaal tien verschillende alarmen instellen. U kunt een alarm één keer of met regelmatige tussenpozen laten afgaan.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Klok > Wekker > Voeg alarm toe.
  3. Selecteer Status > Aan.
  4. Selecteer Tijd en voer de alarmtijd in.
  5. Selecteer Melding en vervolgens een type melding (optioneel).
  6. Selecteer Frequentie en selecteer wanneer het alarm moet worden herhaald.
  7. Selecteer Schermverlicht. > Aan om de schermverlichting in te schakelen bij het alarm.