De modus Niet storen gebruiken

U kunt de modus Niet storen gebruiken om de schermverlichting en trilsignalen uit te schakelen. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.

  1. Houd LIGHT ingedrukt.
  2. Selecteer Do Not Disturb > Aan.
    TIP: Als u de modus Niet storen wilt uitschakelen, houdt u LIGHT ingedrukt en selecteert u Do Not Disturb > Uit.