Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. SelecteerInstellingen > Systeem > Over.