Navigeren naar uw vertrekpunt

U kunt terugnavigeren naar het vertrekpunt van uw spoor of activiteit op de afgelegde route. Deze functie is alleen beschikbaar voor activiteiten waarbij GPS wordt gebruikt.

Selecteer STOP > TracBack tijdens een activiteit.

Uw huidige locatie glyph icon en het te volgen spoor glyph icon worden op de kaart weergegeven.