Een activiteit stoppen

OPMERKING: Sommige opties zijn niet beschikbaar voor een aantal activiteiten.
 1. Selecteer STOP.

  Als u de activiteit niet handmatig hebt opgeslagen na het stoppen van de activiteit, wordt de activiteit na 25 minuten automatisch op het toestel opgeslagen.

 2. Selecteer een optie:
  • Als u de activiteit weer wilt hervatten, selecteert u Hervat.

  • Als u de activiteit wilt opslaan en wilt terugkeren naar horlogemodus, selecteert u Sla op.

  • Als u de activiteit wilt verwijderen en wilt terugkeren naar horlogemodus, selecteert u Gooi weg.

  • Als u uw route terug naar het startpunt van uw activiteit wilt volgen, selecteert u TracBack.

  • Als u de activiteit wilt onderbreken en later wilt hervatten, selecteert u Hervat later.