De bewegingswaarschuwing gebruiken

U moet de activiteiten volgen en de bewegingswaarschuwing inschakelen, voordat u de bewegingswaarschuwing kunt gebruiken (Activiteiten volgen inschakelen).

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit worden Beweeg! en de rode balk weergegeven. Het toestel laat ook een pieptoon horen of trilt als geluidssignalen zijn ingeschakeld (Systeeminstellingen).

Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de waarschuwing te verwijderen.