Een trainingsdoel instellen

De functie Trainingsdoel werkt samen met de functie Virtual Partner, zodat u een trainingsdoel kunt instellen voor afstand, afstand en tijd, afstand en tempo of afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het toestel u real-time feedback over hoe ver u bent gevorderd met het bereiken van uw trainingsdoel.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Training > Stel een doel in.
 3. Selecteer een activiteit.
 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen afstand om een vooraf ingestelde afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.

  • Selecteer Afstand en tijd om een afstands- en tijdsdoel te selecteren.

  • Selecteer Afstand en tempo of Afstand en snelheid om uw afstands- en tempodoel of uw afstands- en snelheidsdoel in te stellen.

  Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met daarop uw geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op uw huidige prestaties en de resterende tijd.

 5. Selecteer START om de timer te starten.
 6. Selecteer STOP > Sla op nadat u uw activiteit hebt voltooid.