De barometrische hoogtemeter kalibreren

Uw toestel is al gekalibreerd in de fabriek. Standaard wordt automatische kalibratie op het GPS-beginpunt gebruikt. U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of de druk op zeeniveau u bekend is.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Sensors > Hoogtemeter.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Auto kalibr. > Aan als u het toestel automatisch wilt kalibreren op het GPS-beginpunt.

    • Selecteer Kalibreer als u een bekende hoogte wilt invoeren.